Ørenlyd (30x40 cm)

Anni Gamborg

Anni Gamborgs lydbilleder er humoristike ordspil, der sætter billede på nogle af de sproglige udtryk om lyd som vi omgiver os med til dagligt. 

30 x 40 cm


Samlinger: Grafik


Nyhedsbrev fra NORDcraft