Caroline Wegener - Genanvendt sølv og metal

Hos Caroline Wegener er miljøet omkring os vigtigt. Derfor tilstræbes det at producere smykker, der belaster miljøet mindst muligt. I en produktionsform der har forbindelser til det meste af verden, og hvor varer skifter hænder mange gange, inden det færdige smykke når ud til dig, er det et ambitiøst mål. Men det er langt fra umuligt, og vi er kun lige startet.

Genanvendt metal – For en mere bæredygtig smykkeproduktion

Det ædelmetal, det vil sige guld og sølv, der bruges i dine smykker, er genanvendt materiale. Det kommer fra elektronik, gamle smykker, dentalteknik og restprodukter fra smykkeproduktion. Materialerne smeltes, raffineres og legeres til nyt råmateriale, som overholder de krav der stilles til lødighed, det vil sige hvor meget ædelmetal der er i forhold til legeringsmaterialer. For guld gælder det, at det er 100% genanvendt guld der anvendes, for sølv at det er helt overvejende genanvendt sølv.

Ved at bruge genanvendt metal i stedet for ny-minet råmateriale undgås det at opbygge de store mængder af spildmateriale, som minedrift kræver. Det betyder også, at du er med til at begrænse presset på klodens ressourcer, ved at genanvende sølv og guld som allerede er udvundet og raffineret.

Guld og sølv købes fra europæiske producenter, der er certificeret gennem RJC, Responsible Jewellery Council, London. RJC er en certificeringsordning der stiller krav om bæredygtighed i hele virksomhedernes produktionskæde. RJCs standarder er bakket op af den globale organisation ISEAL, der arbejder for bæredygtige standarder i alle former for produktion verden over.

Certificeringen gennem RJC betyder også, at producenterne har forpligtiget sig til arbejde for bæredygtighed i alle led af produktionskæden, så også arbejdsforhold og bæredygtig handel fra konfliktfrie zoner er omfattet af mærkningen.

Producenterne følger desuden retningslinjer udstukket og kontrolleret af LBMA (London Bullion Market Association), som sikrer at handlen med ædelmetal ikke involverer økonomisk kriminalitet og hvidvask.

Nyhedsbrev fra NORDcraft